பிறை பார்க்காமல் நோன்பு நோர்க்கலாமா?

 இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
“ரமளானுக்கு முதல் நாளும் அதற்கு முதல் நாளும் உங்களில் எவரும் நோன்பு நோற்கக் கூடாது; அந்நாள்களில் வழக்கமாகத் நோற்கும் நோன்பு அமைந்தாலே தவிர! அவ்வாறு அமைந்தால்அந்நாளில் நோன்பு நோற்கலாம்!” 
என அபூ ஹுரைரா(ரலி) அறிவித்தார். 

புஹாரி 1914

”சந்தேகத்திற்குரிய நாளில் எவர் நோன்பு நோற்றாரோ   அவர், அபுல் காஸிமுக்கு (எனக்கு) மாறு செய்தார்” என்று நபி அவர்கள் கூறினார்கள். 
என, அம்மார் இப்னு யாஸிர்(ரலி) அறிவிக்கிறார்.
திர்மிதி 686

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.