மாற்று மதத்தினருக்கு தாவா

பிரான்சில் லாகுர்னோ  நகரத்தில்  வசிக்கும் மலேசியரான மாற்று மத சகோதரரான கந்தன்  சுப்பரமணியத்திற்கு 31.08.2013 அன்று பிரான்ஸ் மண்டல தவ்ஹீத் ஜமாத்தின் துணை…