மாற்று மதத்தினருக்கு தாவா

பிரான்சில் லாகுர்னோ  நகரத்தில்  வசிக்கும் மலேசியரான மாற்று மத சகோதரரான கந்தன்  சுப்பரமணியத்திற்கு 31.08.2013 அன்று பிரான்ஸ் மண்டல தவ்ஹீத் ஜமாத்தின்
 துணை தலைவர்  சகோதரர் அமீன் ஆஷிக் அவர்களால் இஸ்லாம் பற்றிய விளக்கங்கள் கூறப்பட்டு, சகோதரர் P.J அவர்களால் மொழி பெயர்ப்பு செயப்பட்ட அல் குர்ஆன் தமிழாக்கம் வழங்கப்பட்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.