திருக்குர் ஆனோடு நாம்…

அப்துல் கரீம் மாநிலத் துணைத் தலைவர் TNTJ மாநிலத் தலைமை ஜுமுஆ -01- 12-2017