கொள்கைத் தான் தலைவன்!

உரை : ஆர். ரஹ்மத்துல்லாஹ் நாள் : 27-07-2018 இடம் : பட்டுக்கோட்டை – தஞ்சை (தெற்கு)