திருக்குர்ஆன் மாநாடு ஏன்?

உரை:- கா.சுஜா அலி MISC நாகப்பட்டினம் – நாகை தெற்கு மாவட்டம் – (20-10-2018)