மனிதநேயத்தை மலரச் செய்த இஸ்லாம்!

உரை : A. முஹம்மது மஹ்தூம் பெண்கள் பயான் – மாநிலத் தலைமையகம் – 19-02-2019