மனிதன் குறையுள்ளவன் இறைவன் நிறைவானவன்.

உரை : சகோ. ரிஸான் வெள்ளி மேடை SLTJ தலைமையக‌ ஜூமுஆ நாள் : 29/06/2018 இடம் : SLTJ தலைமையகம்,…