மனத்தூய்மையோடு நல்லறங்களில் ஈடுபடுவோம்!

உரை : ஏ.கே.அப்துல் ரஹீம் (மாநிலதுணைப் பொதுச் செயலாளர், TNTJ) அமைந்த கரை ஜுமுஆ உரை – (22-02-2019)