மறுமை விசாரணையின் நடுக்கமும்! திடுக்கமும்!

எஸ்.ஜமால் உஸ்மானி மாநிலத் தலைமையகம் ஜூமுஆ – 23-08-2019 பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டும் இஸ்லாமியர்கள்! – கருணை மார்க்கம் #இஸ்லாம்!!…