வட்டியிலிருந்து விலகியவருக்கு தண்டனையுண்டா ?

கேள்வி : இரு சகோதரர்கள் சேர்ந்து கிரெடிட் கார்டு மூலம் நகை வாங்கி சகோதரிக்கு கொடுக்கின்றனர். இதில் ஒரு சகோதரனுக்கு வட்டி கட்டுவதில்…

வட்டியை அரசாங்கமே செலுத்தினால் வட்டிக்கு வீடு வாங்கலாமா ?

கேள்வி : என்னுடைய கேள்வி இது அதாவது பாவம் செய்தால் தான் அல்லாஹ்.. ரப்புல் ஆலமீன் பாவமாக லிஸ்டில் கணக்கெடுக்கிறான். ஆனால்…

வட்டி வாங்கலாம் என்று கூறக் கூடிய மார்க்க அறிஞரை பின்பற்றலாமா?

ஃபிரான்ஸ் இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் வட்டி வாங்கலாம் என்று கூறக் கூடிய மார்க்க அறிஞரை பின்பற்றலாமா? பதில் அளிப்பவர் : பி.ஜைனுல்…