பெற்றோர் பிள்ளைகள் – ஓர் இஸ்லாமியப் பார்வை!

பெற்றோர் பிள்ளைகள் – ஓர் இஸ்லாமியப் பார்வை! அல்ஹுதா பெண்கள் இஸ்லாமியக் கல்வியகம் ஆரம்ப நிகழ்ச்சி – 03-01-2021 இடம் :…

தீவிரவாதத்தை வேரறுக்கும் இஸ்லாம்.

உரை : இ. முஹம்மது ( TNTJ மாநிலப் பொதுச்செயலாளர், ) வேலூர் – பொதுக்கூட்டம் – 13-10-2019