மனிதன் குறையுள்ளவன் இறைவன் நிறைவானவன்.

உரை : சகோ. ரிஸான் வெள்ளி மேடை SLTJ தலைமையக‌ ஜூமுஆ நாள் : 29/06/2018 இடம் : SLTJ தலைமையகம்,…

அழைப்புப் பணியில் இஸ்லாமியப் பெண்கள்.!

TNTJ மாநிலத் தலைமை வாராந்திர பெண்கள் பயான் உரை : : சகோ. ஏ.கே. அப்துல் ரஹீம் இடம் : மண்ணடி,…