பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி

 பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி   சென்ற 25-12-2014 அன்று பெண்கள் பயான் FRTJ சார்பில் நடைபெற்றது ‘ இஸ்லாம் கூறும் நற்பண்புகள்…