அசத்திய கொள்கை ஓர் பார்வை!

அசத்திய கொள்கை ஓர் பார்வை! #ஸலபி​ | #பரேலவி_கொள்கை​ | #பித்அத்​ | #அசத்திய​ | #கொள்கை​ | #வழிகேடு​ |…

இலக்கை நோக்கி இளைஞனே வா!

செயல்வீரர்கள் கூட்டம் – திருவாரூர் (தெற்கு) மாவட்டம் – 15-11-2020 உரை : எம்.ஐ. சுலைமான்.