முஸ்லீம் பெண்ணே! உன்னை அறிந்து கொள்!!

உரை:- கே.எம்.அப்துந் நாஸிர்(மேலாண்மைக்குழு உறுப்பினர்,TNTJ ) அடியக்க மங்கலம் கிளை -1 கிளை -2 திருவாரூர் வடக்கு மாவட்டம் – (04-11-2018)