செல்வம் ஓர் சோதனையே!

R.அப்துல்கரீம் (மாநிலச் செயலாளர்,TNTJ) தைய்யா மூர்காப் சிட்டி கிளை – குவைத் மண்டலம் – (24-8-2018)