அசத்திய கொள்கை ஓர் பார்வை!

அசத்திய கொள்கை ஓர் பார்வை!

#ஸலபி​ | #பரேலவி_கொள்கை​ | #பித்அத்​ | #அசத்திய​ | #கொள்கை​ | #வழிகேடு​ | #முன்னோர்கள்​

உரை:- M.I.சுலைமான் (பேச்சாளர்,TNTJ)

விழுப்புரம் மண்டலம் தர்பியா – 13.12.2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.