அநீதியை வேரறுப்போம்!

உரை : இ. முஹம்மது
(பொதுச் செயலாளர், TNTJ)

அதிரை – தஞ்சை தெற்கு – (27-10-2018)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.