இம்மையில் பயிர் செய்வோம்.! மறுமையில் பயனடைவோம்.!

உரை : இ.பாரூக்
(மாநிலச் செயலாளர், TNTJ)

TNTJ,தலைமையக ஜுமுஆ – (23.11.2018)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.