ஏகத்துவமும் எதிர்வாதமும்

உரை : அப்துல் கரீம்
இடம் : நல்லம்பல், காரைக்கால்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.