ஏகத்துவமே எதிர்காலம் – ஜூமுஆ பேருரை

உரை : தவ்ஃபீக் | இடம் : TNTJ மாநிலத் தலைமையகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.