சத்தியபாதையில் லட்சிய பயணம்.

ஏகத்துவ எழுச்சி மாநாடு – 18/03/2018
உரை : சகோ. சம்சுலுஹா ரஹ்மானி
இடம் : விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.