சத்திய மார்க்கமும், அசத்தியவாதிகளும்!

சத்திய மார்க்கமும், அசத்தியவாதிகளும்!

கோரிப்பாளையம் – மதுரை மாவட்டம் – 27-12-2020

உரை : ஆர். அப்துல் கரீம் எம்.ஐ.எஸ்.ஸி
(மாநிலத் துணைப் பொதுச்செயலாளர், TNTJ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.