தொலைக்காட்சியில் தொலைந்து போகும் ஈமான்.!

உரை : சகோ. செய்யது இப்ராஹீம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.