நபித்தோழர்களும் நமது நிலையும்.!

பெண் தாயிக்கள் பயிற்சி வகுப்பு – நாள் : 14-01-2018
உரை : சகோ. ஆர்.அப்துல் கரீம்
இடம் : TNTJ மாநிலத் தலைமையகம், சென்னை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.