கேள்வி: பிரான்ஸ் (வெளிநாட்டில் ) இருக்கும் நாங்கள் எங்கள் சொந்த நாடான இந்தியாவுக்கு வந்து அதன் பிறகுதான் ஹஜ் செய்ய வேண்டும் என்கிறார்கள் அது சரியா?

      Leave a Reply

      Your email address will not be published. Required fields are marked *

      This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.