இஸ்லாம் ஒரு எளிய மார்க்கம்

இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் 5

                            கேள்வி: சுவற்றில் தயமம் செய்யலாமா? ஜும்மா தொழுகையை தனியாக தொழுவது கூடுமா?

   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *

   This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.