மார்க்க விளக்க நிகழ்ச்சி..துளசேந்திரபுரம் 12.12.2020

இலக்கை நோக்கி இளைஞனே வா
தொடர் பிரச்சாரத்தை முன்னிட்டு

துளசேந்திரபுரம் நடத்தும் !
மார்க்க விளக்க நிகழ்ச்சி..

சிறப்புரை :-
K.S.அப்துர் ரஹ்மான் பிர்தௌஸி
A.அஸ்ரப்தீன் பிர்தௌஸி
M.முஹம்மது ஹுஸைன்
(மாவட்ட து.செயலாளர்)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.