பித்அத் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்?

பித்அத் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்?

புதுக்கோட்டை மாவட்ட இஜ்திமா – 04-12-2022

இடம் : அறந்தாங்கி

உரை : எம்.எஸ். சுலைமான் (மாநிலத் தலைவர், TNTJ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.