பித்அத் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்?

பித்அத் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்? புதுக்கோட்டை மாவட்ட இஜ்திமா – 04-12-2022 இடம் : அறந்தாங்கி உரை : எம்.எஸ். சுலைமான்…