ஈஸா நபியின் அற்புதப் பிறப்பும் இஸ்மாயீல் சலபியின் அறியாமையும்

ஈஸா நபியின் அற்புதப் பிறப்பும் இஸ்மாயீல் சலபியின் அறியாமையும் இஸ்மாயீல் சலபி என்பவர் சமீபத்தில் ஒரு வீடியோவைப் பதிவிட்டுள்ளார். குளோனிங் பற்றி…

நான்கு கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்காதவரை மறுமையில் நமது கால்கள் நகராதா?

நான்கு கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்காதவரை மறுமையில் நமது கால்கள் நகராது என்று சொல்லப்படும் செய்தி ஆதாரப்பூர்வமான செய்தி தானா? விசாரிக்கப்படும் நான்கு விஷயங்கள்(?): நபி…

புத்தாண்டு கொண்டாடலாமா? வாழ்த்து சொல்லலாமா?

புத்தாண்டு கொண்டாடலாமா? வாழ்த்து சொல்லலாமா?   ஆங்கிலப் புத்தாண்டு என்பது இயேசுவின் பிறந்த நாளை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது. இதனால் புத்தாண்டு…

மூஸா நபியின் சமுதாயத்தார் கொல்லப்பட்டார்களா?

மூஸா நபியின் சமுதாயத்தார் கொல்லப்பட்டார்களா? காளைச் சிற்பத்தை மூஸா நபி சமுதாயம் வணங்கியபோது உங்களை நீங்களே கொன்று விடுங்கள் என்று மூஸா…

வழிகெட்ட ஸலபிக் கொள்கை

வழிகெட்ட ஸலபிக் கொள்கை குழப்பவாதிகளிடம் சில கேள்விகள்   தமிழகத்தின் சில பகுதிகளில் ஸலபி என்ற பெயரில் பகிரங்க வழிகேட்டுக்கு ஒருகூட்டம்…

இறை நேசர்களைக் கண்டறிய முடியுமா?

இறை நேசர்களைக் கண்டறிய முடியுமா? இறை நேசர்களைக் கண்டறிய முடியுமா?  ஹிஜ்ரத் செய்தவர் என்றாலும் நாம் தீர்ப்பளிக்க முடியாது நபி (ஸல்)…

தலாக்கும் பொதுசிவில் சட்டமும்

தலாக்கும் பொதுசிவில் சட்டமும் ஆக்கம் பீ. ஜைனுல் ஆபிதீன் இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் மூலம் உறுதி செய்யப்பட்ட முஸ்லிம் தனியார் சட்டத்தை…

இஷா ஜமாஅத்தில் சேர்ந்து மஹ்ரிப் தொழலாமா?

இஷா ஜமாஅத்தில் சேர்ந்து மஹ்ரிப் தொழலாமா? ? வேலையின் காரணமாக ஒரு நாள் மக்ரிப் தொழுகையை விட்டு விட்டேன். இஷா தொழுகைக்கு…

ஹஜ் செய்பவருக்கான தகவல்கள்

இஹ்ராம் உடை நிய்யத் தல்பியா தவாஃப் அல்குதூம் தவாஃபின் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒழுங்குகள். ஹஜ்ருல் அஸ்வத் ருக்னுல் யமானி மகாமு…

ஹஜ் உம்ரா கேள்வி பதில்கள்

துல்ஹஜ் மாதத்திற்கு முன்பே ஹஜ்ஜுக்குச் சென்றவர்கள் பலமுறை உபரியான உம்ராக்கள் செய்யலாமா? பல உம்ராக்கள் செய்யும் போது ஒவ்வொரு உம்ராவையும் முடித்தபிறகு…