அகிலத்திற்கு ஓர் அருட்கொடை அண்ணல் நபி(ஸல்)

 

அகிலத்திற்கு ஓர் அருட்கொடை அண்ணல் நபி(ஸல்)

ரமலான் தொடர் – 1 உரை: ஷம்சுல்லுஹா ரஹ்மானி மேலாண்மைக்குழு தலைவர்

,TNTJ மாநிலத் தலைமையகம் – 22.03.2023