அரசாங்கத்தால் தரும் ஊக்கத் தொகையை பெற்றுக்கொள்ளலாமா ?

வீடியோவை பார்க்க புகைப்படத்தை சொடுக்கவும்  ஃபிரான்ஸ் இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் அரசாங்கத்தால் தரும் ஊக்கத் தொகையை பெற்றுக்கொள்ளலாமா ? பதில் அளிப்பவர்…