ஆர்பாட்டம்-video

ஆர்பாட்டம்

இன்று 22/05/14 பிரான்சில் ஈபில் டவர் அருகில்இலங்கை முஸ்லிம்களுக்கெதிரான வன்முறைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஆர்பாட்டம் சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றது.சாதாரண ஒரு சாலை…