கருக்கலைப்பு மாத்திரையை உபயோகப் படுத்தலாமா?

வீடியோவை பார்க்க புகைப்படத்தை சொடுக்கவும்  ஃபிரான்ஸ் இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் கருக்கலைப்பு மாத்திரையை உபயோகப் படுத்தலாமா? பதில் அளிப்பவர் : பி.ஜைனுல்…