இந்துப் பெண்ணை ஒரு இஸ்லாமியன் மணக்களாமா?

கேள்வி : ஒரு இந்து பெண் ஒரு இஸ்லாமிய மதத்தை சேர்ந்தவரை நிக்காஹ் செய்யலாமா (அவள் இஸ்லாத்தை ஏற்கும் நிலையில்). Priya…