சோதனைகள் நன்மைக்கே. 2வது நாள்

2020 ரமலான் தொடர் சொற்பொழிவு
2வது நாள்,26-04-2020.
தலைப்பு: சோதனைகள் நன்மைக்கே.
உரை : சகோதரர் C.V. இம்ரான்,
TNTJ மாநில செயளாலர்,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.