விழித்தது முதல் உறங்கும் வரை இறை நினைவில். பாகம்-8

பிரான்ஸ் தவ்ஹீத் ஜமாஅத்
ரமலான் தொடர் சொற்பொழிவு
14வது நாள் 07-05-2020
தலைப்பு : விழித்தது முதல் உறங்கும் வரை இறை நினைவில்
பாகம்-8
உரை : சகோதரர் C.V. இம்ரான்
TNTJ மாநில செயலாளர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.