அரசாங்கத்தால் தரும் ஊக்கத் தொகையை பெற்றுக்கொள்ளலாமா ?

அரசாங்கத்தால் தரும் ஊக்கத் தொகையை பெற்றுக்கொள்ளலாமா ?
வீடியோவை பார்க்க புகைப்படத்தை
சொடுக்கவும் 

  • ஃபிரான்ஸ் இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம்
  • அரசாங்கத்தால் தரும் ஊக்கத் தொகையை பெற்றுக்கொள்ளலாமா ?
  • பதில் அளிப்பவர் : பி.ஜைனுல் ஆபிதீன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.