மனிதனின் சட்டங்களும்,இறைவனின் சட்டங்களும்

இறைவனின் சட்டங்களும்,மனிதனின் சட்டங்களும் என்ற இந்த கட்டுரையின் நோக்கம் இறைவனின் அருட்கொடையான குர்ஆன் கூறும் மகத்தான சட்டங்களின் பயனை புரிந்து கொள்வதும்…