இஸ்லாத்தை நடைமுறைப்படுத்துவோம்!

உரை :- கே.எஸ்.அப்துர் ரஹ்மான் ஃபிர்தவ்ஸி இடம் : அடியமங்கலம் கிளை 1 – திருவாரூர் வடக்கு மாவட்டம்