திருக்குர்ஆன் மாநாடு ஏன்.?

உரை : சகோ. கே.தாவூத் கைஸர். நாள் : 24-01-2018 இடம் : கரீம்ஷாபள்ளி முனிச்சாலை மதுரை மாவட்டம்.