மரணத்தை நோக்கி.!

உரை : சகோ. சுல்தான் இப்ராஹிம். இடம் : செந்தலைப்பட்டிணம் – தஞ்சை தெற்கு.