தர்ஹா வழிபாடு – எதிர் வாதங்களும், தக்க பதில்களும்

உரை:-A.முஹம்மது மஹ்தூம் இமாம் பயிற்சி வகுப்பு – மாநிலத் தலைமையகம் – (10-10-2018)