திருக்குர்ஆன் ஒழித்துக்காட்டிய சமூகத் தீமைகள்!

உரை : A.முஹம்மது யூசுப் Misc இடம் : நல்லம்பல் – காரைக்கால் மாவட்டம் நாள் : 21.10.2018