சத்தியபாதையில் லட்சிய பயணம்.

ஏகத்துவ எழுச்சி மாநாடு – 18/03/2018 உரை : சகோ. சம்சுலுஹா ரஹ்மானி இடம் : விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம்.