இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம்.

பெரும்பாவூர் – கேரளா (வடக்கு) மண்டலம் – 19-11-2020 பதிலளிப்பவர் : ஆர். அப்துல் கரீம் எம்.ஐ.எஸ்.ஸி (மாநிலத் துணைப் பொதுச்செயலாளர்,…