திருக்குர்ஆன் ஏற்படுத்திய புரட்சி!

சென்னை மண்டல செயற்குழு – (18-11-2018) உரை:- கே.எம்.அப்துந் நாஸிர்(மேலாண்மைக்குழு உறுப்பினர்,TNTJ )