தஹஜ்ஜத் தொழுகையில் கேட்க்க வேண்டிய பிரார்த்தனை எது?

கேள்வி : IN THE NAME OF ALLAAAH………..Assalaamualaikum{warahmathullaah} THAAJAATH THOLUKAIYEN POTHU ENTHA DUAA ATHIGAMAAG OTHA VENDUN? ALLAAHVUKKU EVVARU…

இறைவனிடம் கையேந்துங்கள் – 1

வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாஹ்வைத் தவிர வேறு யாருமில்லை என்று நம்புவது இஸ்லாத்தின் அடிப்படைக் கொள்கையாகும். நம்மைப் படைத்த ஓர் இறைவனை மட்டும் தான்…

இறைவனிடம் கையேந்துங்கள் – 2

பிரார்த்தனை தான் வணக்கம் இவ்வுலகில் வாழும் மனிதர்களில் எவரும் அனைத்து நலன்களையும் பெற்றவர்களாக இல்லை. தான் விரும்பிய,ஆசைப்பட்ட அனைத்தையும் பெற்ற ஒரே…

மையவாடிக்கு(கப்ருஸ்தான்) சென்றால் ஓதும் துஆ

Name(பெயர்)  : insaaf mohammed Title(தலைப்பு)  : மையவாடிக்கு(கப்ருஸ்தான்) சென்றால் ஓதும் துஆ மையவாடிக்கு(கப்ருஸ்தான்) சென்றால் ஓதும் துஆ  ஒருமுறை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்…